Buy files of companies and Support the companies. All content are provided by non-affilated third parties

Thursday, October 13, 2016

Peraturan Lompat tinggi dan Lompat jauh ( peraturan perlombaan atletik )

Peraturan Lompat tinggi dan Lompat jauh

Istilah athletic dalam bahasa inggris dan atletik dalam bahasa jerman mempunyai pengertian yang luas meliputi berbagai cabang olah raga yang bersifat perlombaan atau pertandingan, termasuk renang, bola basket, tenis, sepakbola, senam, dan lain-lain.

a. Peraturan Perlombaan Lompat Tinggi
1) Mistar Lompat 
     Mistar dapat dibuat dari metal atau kayu, berbentuk bulat atau segitiga dengan diameter minimum 25 mm dan maksimum 30 mm, dengan permukaan yang datar/rata pada kedua ujung yang berguna untuk meletakkan pada papan penopang. Panjang mistar minimal 3.64 m dan maksimal 4.00 m, berat maksimal 2.2 kg.

2) Lintasan Awalan dan Tempat Tolakan Kaki
     Panjang awalan tidak terbtas, dengan panjang minimal 5 m.

3) Tiang Lompat
     Untuk lompat tinggi semua tiang dapat dipakai asalkan kokoh, cukup tinggi, mudah memasang/menaikkan mistar dengan 5 cm atau 10 cm.

4) Tempat Mendarat
   Tempat mendarat minimal 4 x 5 m, dapat ditutup dengan matras lompat atau karet busa pengalas lompatan.

5) Peraturan Lain 
    Sebelum perombaandimulai, juri akan mengummkan tinggi mistar pertama dan kenaikan mistar. seorang pelompat boleh memulai melompat pada ketinggian mistar yang diinginkan di atas tinggi mistar minimal/pertama. Tiga kegagalan lompatan berturut-turut, si pelompat tidak berhak meneruskan perlombaan lagi. Tolakan kaki pada lompat tinggi harus dilakukan oleh satu kaki.

6) Peserta
    Peserta dapat berlomba tanpa atau memakai spikes dengan sol yang tidak boleh tebal lebih dari 13 mm. Giliran pelompat diberikan 1,5 menit setiap lompatan . Bila tejadi lompatan yang sama (tie), peserta dengan lompatan terkecil pada ketinggian dimana tie terjadi, dia pemenangya. Bila tie ini masih sama, peserta dengan jumlah yang gagal terkecil dari perlombaan, dia yang menang. Bila masih sama peserta yang jumlah lompatannya terkecil dari seluruh perlombaan dia menang. Bila masih sama dan ini berkenan dengan penentuan 1 juara, harus bertanding lagi (jump off). Setiap peserta yang terlibat tie untuk menentukan diberi hak melompat satu kali lagi pada ketinggian yang ia gagal. Dan bila tidak ada keputusan, mistar akan diturunkan setiap 1 cm setiap lompatan, sampai tie ini dapat dipecahkan.  

b. Peraturan Lompat Jauh
1) Lintasan awalan lompat jauh lebar minimum 1,22 m dan panjang 45 m.

2) Panjang papan tolakan 1,22 m : lebar 20 cm dan tebal 10 cm.

3) Pada sisi dekat dengan tempat mendarat harus diletakkan papan plastisin untuk mencatat bekas kaki pelompat bila ia berbuat salah tolak sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi dengan bak pasir pendaratan. 

4) Lebar tempat pendaratan minimum 2,5 jarak antara garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 m.

5) Permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi/datar dengan sisi atas papan tolakan. 

6) Bila peserta perlombaan dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat 3 kali giliran dan 8 pelompat dengan lompatan terbaik, dapat melompat 3 kali lagi untuk menentukan pemenang. Bila peserta hanya  orang atau kurang, semua peserta harus melompati 6 kali giliran. Semua lompatan diukur dan titik bebas terdekat di bak psir/pendaratan yang dibuat oleh etiap bagian badan ke garis tolakan dalam posisis siku-siku terhadap garis tolakan tersebut. Peserta diberi waktu (1 giliran) lompat hanya selama 1,5 menit. Lompatan yang sama (tie) ditentukan dengan meilhat hasil lompatan terbaik ke dua, bila masih sama (tie) dilihat lompatan terbaik ke tiga, bila masih sama (tie) dilihat lompatan terbaik ke empat dan seterusnya, sampai diketahui pemenangnya.

7) Diskualifikasi 
- dipanggil 3 menit belum melompat.             - setelah melompat, kembali ke arah awalan.
- Menumpu dengan 2 kaki.                  - mendarat diluar bak lompat
Share:

0 komentar:

Post a Comment

Copyright © Jaliwir | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com